JAK VYBRAT HUDBU NA SVATEBNÍ OBŘAD

img_4473aabbHudba je velmi důležitou součásti svatebního obřadu. Vybrat tu „správnou“ není jednoduché. Protože nevěsta a ženich potřebují najít takovou, která vyhovuje oběma, základní požadavkem je, aby byla osobní a dokázala tak vyjádřit vztah snoubenců. Zároveň se od ní očekává, že uklidní napjatou atmosféru, která by mohla svatební obřad provázet. Přečtěte si několik rad, než se rozhodnete, jestli tíhnete k popu nebo dáváte přednost klasice.

• ZAČNĚTE VČAS
S výběrem hudby není dobré spěchat. Vhodné je začít 4 – 5 měsíců před svatbou. Získáte tím čas poslechnout si hudbu s odstupem. Předejdete tomu, že si výběrem nebudete jisti nebo budete ještě v noci před svatbou přemýšlet, co si to necháte zahrát.

• HUDBU, KTEROU MÁTE RÁDI
Vytvořte si nejprve seznam skladeb, které rádi posloucháte a ten vždy s časovým odstupem aktualizujte. Neváhejte připsat do seznamu písničky, které si zpíváte v autě nebo ve sprše.

• NECHTE SE INSPIROVAT
I když se může zdát, že jste si jasně vybrali z písní, které posloucháte, je vždy vhodné najít si hudbu, která se na svatbu doporučuje. Lze tím jednoduše předejít společenskému faux pas nebo výběru příliš rychlé nebo pomalé skladby. Doporučujeme minimálně jednu schůzku s hudebníkem, který bude na obřadu hrát. Získáte cenné rady a doporučení, která hudba je momentálně v kurzu nebo jak si vytvořit svatební hudbu přímo pro Váš konkrétní obřad.

• ROZTŘIĎTE JI
Když máte svůj seznam skladeb hotový, přejděte k přiřazování skladeb k jednotlivým částem obřadu. Vylučovací metodou vyberte ty nejlepší.

Občanský sňatek
Hudba příchod hostů
Svatební pochod
Prstýnky (podpisy)
Gratulace

Církevní sňatek
Svat. pochod ( + hudba před obřadem)
Svatební slib (před slibem)
Žehnání prstenů
Podpisy (nevěsta, ženich, svědkové)
Gratulace (v kostele následuje špalír nebo naopak)

O tom, kdy bude hudba znít, spolurozhoduje farář (církevní sňatek) či oddávající. Proto svůj návrh prokonzultujte. Nezapomínejte ale, že hudební doprovod obřadu je tu hlavně pro nevěstu a ženicha. Proto by hudba na obřadě měla splňovat Vaše očekávání.